• All Category

INA NUKR47-A | Stud Type Track Roller Bearing

INA NUKR47-A | Stud Type Track Roller Bearing

NUKR47-A

INA NUKR47-A | Stud Type Track Roller Bearing

ขนาดสินค้า
Thread:: M20X1.5
วงนอก:: 47 มิล
หนาวงนอก:: 24 มิล
ความยาวรวม:: 66 มิล
น้ำหนัก:: 0.378 กิโลกรัม

INA NUKR47-A มีขนาด วงนอก 47 มิล เป็นตลับลูกปืนแทรคโรลเลอร์ (Track Roller) แบบมีแกน เม็ดลูกปืนทรงกระบอกสองแถวแบบเรียงติดกัน ซึ่งออกแบบมาให้สามารถวิ่งบนรางหรือระบบคอนเวเยอร์ต่างๆ ได้ทุกประเภท โดยมีขนาดของวงนอกที่หนาเพื่อรองรับแรงโหลดในแนวรัศมีได้สูงมาก และยังสามารถรองรับแรงในแนวแกนได้อีกด้วย