• All Category

INA NUKR62-A | Stud Type Track Roller Bearing

INA NUKR62-A | Stud Type Track Roller Bearing

NUKR62-A

INA NUKR62-A | Stud Type Track Roller Bearing

ขนาดสินค้า
Thread:: M24X1.5
วงนอก:: 62 มิล
หนาวงนอก:: 28 มิล
ความยาวรวม:: 80 มิล
น้ำหนัก:: 0.748 กิโลกรัม

INA NUKR62-A มีขนาด วงนอก 62 มิล เป็นตลับลูกปืนแทรคโรลเลอร์ (Track Roller) แบบมีแกน เม็ดลูกปืนทรงกระบอกสองแถวแบบเรียงติดกัน ซึ่งออกแบบมาให้สามารถวิ่งบนรางหรือระบบคอนเวเยอร์ต่างๆ ได้ทุกประเภท โดยมีขนาดของวงนอกที่หนาเพื่อรองรับแรงโหลดในแนวรัศมีได้สูงมาก และยังสามารถรองรับแรงในแนวแกนได้อีกด้วย