• All Category

INA NUKR80-A | Stud Type Track Roller Bearing

INA NUKR80-A | Stud Type Track Roller Bearing

NUKR80-A

INA NUKR80-A | Stud Type Track Roller Bearing

ขนาดสินค้า
Thread:: M30X1.5
วงนอก:: 80 มิล
หนาวงนอก:: 35 มิล
ความยาวรวม:: 100 มิล
น้ำหนัก:: 1.64 กิโลกรัม

INA NUKR80-A มีขนาด วงนอก 80 มิล เป็นตลับลูกปืนแทรคโรลเลอร์ (Track Roller) แบบมีแกน เม็ดลูกปืนทรงกระบอกสองแถวแบบเรียงติดกัน ซึ่งออกแบบมาให้สามารถวิ่งบนรางหรือระบบคอนเวเยอร์ต่างๆ ได้ทุกประเภท โดยมีขนาดของวงนอกที่หนาเพื่อรองรับแรงโหลดในแนวรัศมีได้สูงมาก และยังสามารถรองรับแรงในแนวแกนได้อีกด้วย