• All Category

NSK 2202 ตลับลูกปืนขนาด 15-35-14 Bearing

NSK 2202 ตลับลูกปืนขนาด 15-35-14 Bearing

NSK 2202 ตลับลูกปืนขนาด 15-35-14 Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 15 มิล
วงนอก:: 35 มิล
หนา:: 14 มิล
น้ำหนัก:: 0.055 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก

NSK 2205 มีขนาดวงใน 15 มิล วงนอก 35 มิล หนา 14 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถว แบบปรับแนวได้เอง ไม่มีฝาปิด รองรับแรงในแนวรัศมีเป็นหลัก และรับแรงในแนวแกนได้บ้างเล็กน้อย มีแรงเสียดทานต่ำมาก ทำให้มีความร้อนต่ำแม้ทำงานด้วยความเร็วรอบสูง ด้วยคุณสมบัติที่มันสามารถปรับแนวเองได้ ทำให้ตลับลูกปืนประเภทนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเยื้องศูนย์ของเพลา ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการโก่งตัวของเพลา