• All Category

SKF 21312 E/C3 ตลับลูกปืน ขนาด 60x130x31 Spherical Roller Bearing

SKF 21312 E/C3 ตลับลูกปืน ขนาด 60x130x31 Spherical Roller Bearing

21312E

SKF 21312 E/C3 ตลับลูกปืน ขนาด 60x130x31 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 60 มิล
วงนอก:: 130 มิล
หนา:: 31 มิล
น้ำหนัก:: 2.05 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 21312-E1-XL-C3, 21312 EAE4C3

SKF 21312 E/C3 มีขนาดวงใน 60 มิล วงนอก 130 มิล หนา 31 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน