• All Category

FAG 21312-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 60x130x31 Spherical Roller Bearing

FAG 21312-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 60x130x31 Spherical Roller Bearing

FAG 21312-E1-XL-C3

FAG 21312-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 60x130x31 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 60 มิล
วงนอก:: 130 มิล
หนา:: 31 มิล
น้ำหนัก:: 2.1 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 21312E/C3, 21312EAE4C3, 21312EAD1C3

FAG 21312-E1-XL-C3 มีขนาดวงใน 60 มิล วงนอก 130 มิล หนา 31 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน มักใช้ในลิฟท์, อุตสาหกรรมทอผ้า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เครน เป็นต้น