• All Category

FAG 22211-E1-XL-C4 ตลับลูกปืน ขนาด 55x100x25 Spherical Roller Bearing

FAG 22211-E1-XL-C4 ตลับลูกปืน ขนาด 55x100x25 Spherical Roller Bearing

22211-E1-XL-C4

FAG 22211-E1-XL-C4 ตลับลูกปืน ขนาด 55x100x25 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 55 มิล
วงนอก:: 100 มิล
หนา:: 25 มิล
น้ำหนัก:: 0.820 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ :

FAG 22211-E1-XL-C4 มีขนาดวงใน 55 มิล วงนอก 100 มิล หนา 25 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน มักใช้ในลิฟท์, อุตสาหกรรมทอผ้า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เครน เป็นต้น