• All Category

FAG 22212-E1-XL ตลับลูกปืน ขนาด 60x110x28 Spherical Roller Bearing

FAG 22212-E1-XL ตลับลูกปืน ขนาด 60x110x28 Spherical Roller Bearing

22212-E1-XL

FAG 22212-E1-XL ตลับลูกปืน ขนาด 60x110x28 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 60 มิล
วงนอก:: 110 มิล
หนา:: 28 มิล
น้ำหนัก:: 1.098 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22212E, 22212EAE4, 22212EAD1

FAG 22212-E1-XL มีขนาดวงใน 60 มิล วงนอก 110 มิล หนา 28 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน