• All Category

FAG 22214-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 70x125x31 Spherical Roller Bearing

FAG 22214-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 70x125x31 Spherical Roller Bearing

22214-E1-XL-C3

FAG 22214-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 70x125x31 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 70 มิล
วงนอก:: 125 มิล
หนา:: 31 มิล
น้ำหนัก:: 1.600 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22214E/C3, 22214EAE4C3, 22214EAD1C3

FAG 22214-E1-XL-C3 มีขนาดวงใน 70 มิล วงนอก 125 มิล หนา 31 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน