• All Category

FAG 22214-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 70x125x31 Spherical Roller Bearing

FAG 22214-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 70x125x31 Spherical Roller Bearing

22214-E1-XL-K

FAG 22214-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 70x125x31 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 70 มิล
วงนอก:: 125 มิล
หนา:: 31 มิล
น้ำหนัก:: 1.559 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22214EK, 22214EAKE4, 22214EAKD1

FAG 22214-E1-XL-K มีขนาดวงใน 70 มิล วงนอก 125 มิล หนา 31 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูเฉียง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน