• All Category

FAG 22218-E1-XL-K ตลับลูกปืน 90x160x40 Spherical Roller Bearing

FAG 22218-E1-XL-K ตลับลูกปืน 90x160x40 Spherical Roller Bearing

FAG 22218-E1-XL-K ตลับลูกปืน 90x160x40 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 90 มิล
วงนอก:: 160 มิล
หนา:: 40 มิล
น้ำหนัก:: 3.286 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ :: 22218-E1-K, 22218 EK

FAG 22218-E1-XL-K มีขนาดวงใน 90 มิล วงนอก 160 มิล หนา 40 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูเฉียง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน