• All Category

FAG 22226-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 130x230x64 Spherical Roller Bearing

FAG 22226-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 130x230x64 Spherical Roller Bearing

FAG 22226-E1-XL-K

FAG 22226-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 130x230x64 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 130 มิล
วงนอก:: 230 มิล
หนา:: 64 มิล
น้ำหนัก:: 10.706 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22226EK, 22226EAKE4, 22226EAKD1

FAG 22226-E1-XL-K มีขนาดวงใน 130 มิล วงนอก 230 มิล หนา 64 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูเฉียง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน มักใช้ในลิฟท์, อุตสาหกรรมทอผ้า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เครน เป็นต้น