• All Category

FAG 22308-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน 40x90x33 Spherical Roller Bearing

FAG 22308-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน 40x90x33 Spherical Roller Bearing

22308-E1-XL-C3

FAG 22308-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน 40x90x33 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 40 มิล
วงนอก:: 90 มิล
หนา:: 33 มิล
น้ำหนัก:: 1.018 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ :: 22308-E1-C3

FAG 22308-E1-XL-C3 มีขนาดวงใน 40 มิล วงนอก 90 มิล หนา 33 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน