• All Category

FAG 22316-E1-XL-T41A ตลับลูกปืน ขนาด 80x170x58 Spherical Roller Bearing

FAG 22316-E1-XL-T41A ตลับลูกปืน ขนาด 80x170x58 Spherical Roller Bearing

22316-E1-XL-T41A

FAG 22316-E1-XL-T41A ตลับลูกปืน ขนาด 80x170x58 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 80 มิล
วงนอก:: 170 มิล
หนา:: 58 มิล
น้ำหนัก:: 6.263 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22316E/VA405

FAG 22316-E1-XL-T41A มีขนาดวงใน 80 มิล วงนอก 170 มิล หนา 58 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ ออกแบบมาสำหรับรองรับแรงสั่นสะเทือนสูง เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน