• All Category

FAG 22318-E1-XL-T41D ตลับลูกปืน ขนาด 90x190x64 Spherical Roller Bearing

FAG 22318-E1-XL-T41D ตลับลูกปืน ขนาด 90x190x64 Spherical Roller Bearing

FAG 22318-E1-XL-T41D

FAG 22318-E1-XL-T41D ตลับลูกปืน ขนาด 90x190x64 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 90 มิล
วงนอก:: 190 มิล
หนา:: 64 มิล
น้ำหนัก:: 8.528 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22318E/VA405

FAG 22318-E1-XL-T41A มีขนาดวงใน 90 มิล วงนอก 190 มิล หนา 64 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ ออกแบบมาสำหรับรองรับแรงสั่นสะเทือนสูง เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน