• All Category

FAG 22326-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน Spherical Roller Bearing Size 130x280x93

FAG 22326-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน Spherical Roller Bearing Size 130x280x93

22326-E1-XL-C3

FAG 22326-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน Spherical Roller Bearing Size 130x280x93

ขนาดสินค้า
วงใน:: 130 มิล
วงนอก:: 280 มิล
หนา:: 93 มิล
น้ำหนัก:: 27.25 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก

FAG 22326-E1-XL-C3 มีขนาดวงใน 130 มิล วงนอก 280 มิล หนา 93 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน