• All Category

FAG 22326-E1-XL-T41D ตลับลูกปืน ขนาด 130x280x93 Spherical Roller Bearing

FAG 22326-E1-XL-T41D ตลับลูกปืน ขนาด 130x280x93 Spherical Roller Bearing

22326-E1-XL-T41D

FAG 22326-E1-XL-T41D ตลับลูกปืน ขนาด 130x280x93 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 130 มิล
วงนอก:: 280 มิล
หนา:: 93 มิล
น้ำหนัก:: 27.238 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ :

FAG 22326-E1-XL-T41D มีขนาดวงใน 130 มิล วงนอก 280 มิล หนา 93 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ ออกแบบมาสำหรับรองรับแรงสั่นสะเทือนสูง เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน