• All Category

FAG 23026-E1A-XL-K-M ตลับลูกปืน 130x200x52 Spherical Roller Bearing

FAG 23026-E1A-XL-K-M ตลับลูกปืน 130x200x52 Spherical Roller Bearing

23026-E1A-XL-K-M

FAG 23026-E1A-XL-K-M ตลับลูกปืน 130x200x52 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 130 มิล
วงนอก:: 200 มิล
หนา:: 52 มิล
น้ำหนัก:: 5.673 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง

FAG 23026-E1A-XL-K-M มีขนาดวงใน 130 มิล วงนอก 200 มิล หนา 52 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูเฉียง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน มักใช้ในลิฟท์, อุตสาหกรรมทอผ้า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เครน เป็นต้น