• All Category

FAG 23228-E1A-XL-K-M ตลับลูกปืน 140x250x88 Spherical Roller Bearing

FAG 23228-E1A-XL-K-M ตลับลูกปืน 140x250x88 Spherical Roller Bearing

23228-E1A-XL-K-M

FAG 23228-E1A-XL-K-M ตลับลูกปืน 140x250x88 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 140 มิล
วงนอก:: 250 มิล
หนา:: 88 มิล
น้ำหนัก:: 17.804 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง

FAG 23228-E1A-XL-K-M มีขนาดวงใน 140 มิล วงนอก 250 มิล หนา 88 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูเฉียง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน มักใช้ในลิฟท์, อุตสาหกรรมทอผ้า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เครน เป็นต้น