• All Category

FAG 23322-AS-MA-T41A ตลับลูกปืน ขนาด 110x240x92.1 Spherical Roller Bearing

FAG 23322-AS-MA-T41A ตลับลูกปืน ขนาด 110x240x92.1 Spherical Roller Bearing

FAG 23322-AS-MA-T41A

FAG 23322-AS-MA-T41A ตลับลูกปืน ขนาด 110x240x92.1 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 110 มิล
วงนอก:: 240 มิล
หนา:: 92.1 มิล
น้ำหนัก:: 21.106 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 453322CACM2/W502

FAG 23322-AS-MA-T41A มีขนาดวงใน 110 มิล วงนอก 240 มิล หนา 92.1 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ ออกแบบมาสำหรับรองรับแรงสั่นสะเทือนสูง เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน