• All Category

FAG 3212-BD-XL-2Z-TVH ตลับลูกปืน ขนาด 60x110x36.5 Double Row Angular Contact Ball Bearing

FAG 3212-BD-XL-2Z-TVH ตลับลูกปืน ขนาด 60x110x36.5 Double Row Angular Contact Ball Bearing

3212-BD-XL-2Z-TVH

FAG 3212-BD-XL-2Z-TVH ตลับลูกปืน ขนาด 60x110x36.5 Double Row Angular Contact Ball Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 60 มิล
วงนอก:: 110 มิล
หนา:: 36.5 มิล
น้ำหนัก:: 1.27 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: โพลีเอไมด์

FAG 3212-BD-XL-2Z-TVH มีขนาดวงใน 60 มิล วงนอก 110 มิล หนา 36.5 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมีมุมสัมผัส 30° องศา แบบสองแถว มีฝาเหล็ก ปิด 2 ด้าน เหมาะสำหรับรองรับแรงโหลดได้มากทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน