• All Category

FAG 7207-B-XL-TVP ตลับลูกปืนขนาด 35x72x17 Angular Contact Ball Bearing

FAG 7207-B-XL-TVP ตลับลูกปืนขนาด 35x72x17 Angular Contact Ball Bearing

7207-B-XL-TVP

FAG 7207-B-XL-TVP ตลับลูกปืนขนาด 35x72x17 Angular Contact Ball Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 35 มิล
วงนอก:: 72 มิล
หนา:: 17 มิล
น้ำหนัก:: 0.282 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: โพลีเอไมด์
ชื่ออื่นๆ ที่เหมือนกัน ::

FAG 7207-B-XL-TVP มีขนาดวงใน 35 มิล วงนอก 72 มิล หนา 17 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมุมสัมผัส 40 องศา แถวเดียว ไม่มีฝาปิด รังโพลีเอไมด์ รองรับแรงโหลดได้ทั้งในแนวรัศมีและแนวแกนพร้อมๆ กันได้ดี