• All Category

FAG 7307-B-XL-JP ตลับลูกปืนขนาด 35x80x21 Angular Contact Ball Bearing

FAG 7307-B-XL-JP ตลับลูกปืนขนาด 35x80x21 Angular Contact Ball Bearing

FAG 7307-B-XL-JP

FAG 7307-B-XL-JP ตลับลูกปืนขนาด 35x80x21 Angular Contact Ball Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 35 มิล
วงนอก:: 80 มิล
หนา:: 21 มิล
น้ำหนัก:: 0.460 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่ออื่นๆ ที่เหมือนกัน :: 7307BW

FAG 7307-B-XL-JP มีขนาดวงใน 35 มิล วงนอก 80 มิล หนา 21 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมุมสัมผัส 40 องศา แถวเดียว ไม่มีฝาปิด รังเหล็ก รองรับแรงโหลดได้ทั้งในแนวรัศมีและแนวแกนพร้อมๆ กันได้ดี