• All Category

FAG 7308-B-XL-JP ตลับลูกปืน ขนาด 40x90x23 Angular Contact Ball Bearing

FAG 7308-B-XL-JP ตลับลูกปืน ขนาด 40x90x23 Angular Contact Ball Bearing

7308-B-XL-JP

FAG 7308-B-XL-JP ตลับลูกปืน ขนาด 40x90x23 Angular Contact Ball Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 40 มิล
วงนอก:: 90 มิล
หนา:: 23 มิล
น้ำหนัก:: 0.633 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่ออื่นๆ ที่เหมือนกัน :: 7308-B-JP, 7308BW

FAG 7308-B-XL-JP มีขนาดวงใน 40 มิล วงนอก 90 มิล หนา 23 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมุมสัมผัส 40 องศา แถวเดียว รังเหล็ก รองรับแรงโหลดได้ทั้งในแนวรัศมีและแนวแกนพร้อมๆ กันได้ดี