• All Category

FAG 7321-B-XL-MP-UA ตลับลูกปืนขนาด 105x225x49 Angular Contact Ball Bearing

FAG 7321-B-XL-MP-UA ตลับลูกปืนขนาด 105x225x49 Angular Contact Ball Bearing

7321-B-XL-MP-UA

FAG 7321-B-XL-MP-UA ตลับลูกปืนขนาด 105x225x49 Angular Contact Ball Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 105 มิล
วงนอก:: 225 มิล
หนา:: 49 มิล
น้ำหนัก:: 9.298 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่ออื่นๆ ที่เหมือนกัน ::

FAG 7321-B-XL-MP-UA มีขนาดวงใน 105 มิล วงนอก 225 มิล หนา 49 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมุมสัมผัส 40 องศา แถวเดียว ไม่มีฝาปิด รังทองเหลือง เหมาะสำหรับประกบคู่ รองรับแรงโหลดได้ทั้งในแนวรัศมีและแนวแกนพร้อมๆ กันได้ดี