• All Category

FAG NU1009-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 45x75x16 Cylindrical Roller Bearing

FAG NU1009-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 45x75x16 Cylindrical Roller Bearing

FAG NU1009-XL-M1-C3

FAG NU1009-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 45x75x16 Cylindrical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 45 มิล
วงนอก:: 75 มิล
หนารวม:: 16 มิล
น้ำหนัก:: 0.281 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : NU1009ML/C3, NU1009G1C3

FAG NU1009-XL-M1-C3 มีขนาดวงใน 45 มิล วงนอก 75 มิล หนา 16 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดียว มีลักษณะแกนในที่สามารถถอดหลุดออกได้ทั้ง 2 ด้าน ทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง รองรับแรงโหลดได้สูงมาก