• All Category

FAG NU307-E-XL-TVP2-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 35x80x21 Cylindrical Roller Bearing

FAG NU307-E-XL-TVP2-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 35x80x21 Cylindrical Roller Bearing

NU307-E-XL-TVP2-C3

FAG NU307-E-XL-TVP2-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 35x80x21 Cylindrical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 35 มิล
วงนอก:: 80 มิล
หนา:: 21 มิล
น้ำหนัก:: 0.47 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: โพลีเอไมด์
ชื่อในยี่ห้ออื่นๆ : NU307ECP/C3, NU307ETC3

FAG NU307-E-XL-TVP2-C3 มีขนาดวงใน 35 มิล วงนอก 80 มิล หนา 21 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดียว NU Design มีลักษณะแกนในที่สามารถถอดหลุดออกได้ทั้ง 2 ด้าน ทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง รองรับแรงโหลดได้สูงมาก