• All Category

FAG NU309-E-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 45x100x25 Cylindrical Roller Bearing

FAG NU309-E-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 45x100x25 Cylindrical Roller Bearing

NU309-E-XL-M1-C3

FAG NU309-E-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 45x100x25 Cylindrical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 45 มิล
วงนอก:: 100 มิล
หนา:: 25 มิล
น้ำหนัก:: 0.98 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่อในยี่ห้ออื่นๆ : NU309ECM/C3, NU309EMC3

FAG NU309-E-XL-M1-C3 มีขนาดวงใน 45 มิล วงนอก 100 มิล หนา 25 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดียว NU Design มีลักษณะแกนในที่สามารถถอดหลุดออกได้ทั้ง 2 ด้าน ทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง รองรับแรงโหลดได้สูงมาก