• All Category

FAG NU409-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 45x120x29 Cylindrical Roller Bearing

FAG NU409-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 45x120x29 Cylindrical Roller Bearing

NU409-XL-M1-C3

FAG NU409-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 45x120x29 Cylindrical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 45 มิล
วงนอก:: 120 มิล
หนา:: 29 มิล
น้ำหนัก:: 1.82 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่อในยี่ห้ออื่นๆ :

FAG NU409-XL-M1-C3 มีขนาดวงใน 45 มิล วงนอก 120 มิล หนา 29 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดียว NU Design มีลักษณะแกนในที่สามารถถอดหลุดออกได้ทั้ง 2 ด้าน ทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง รองรับแรงโหลดได้สูงมาก