• All Category

INA GE 30-DO ตลับลูกปืนขนาด 30x47x22 Bearing

INA GE 30-DO ตลับลูกปืนขนาด 30x47x22 Bearing

INA GE30-DO

INA GE 30-DO ตลับลูกปืนขนาด 30x47x22 Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 30 มิล
วงนอก:: 47 มิล
หนา:: 22 มิล
น้ำหนัก:: 0.145 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก

ชื่ออื่นๆ ที่เหมือนกัน :: GE 30 ES

INA GE 30-DO มีขนาดวงใน 30 มิล วงนอก 47 มิล หนา 22 มิล เป็นตลับลูกปืนตาเหลือก หรือตลับลูกปืนกาบเพลาผิวโค้ง แบบปรับแนวได้เอง เหมาะสำหรับงานที่มี misalignment รองรับแรงโหลดในแนวรัศมีและแนวแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลับลูกปืนประเภทนี้จะไม่มีเม็ดลูกปืน มีร่องสำหรับเติมจารบีและสารหล่อลื่นอยู่ที่วงนอก