• All Category

INA GE35-DO-2RS ตลับลูกปืน 35-55-25 Spherical Plain Bearing

INA GE35-DO-2RS ตลับลูกปืน 35-55-25 Spherical Plain Bearing

GE35-DO-2RS

INA GE35-DO-2RS ตลับลูกปืน 35-55-25 Spherical Plain Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 35 มิล
วงนอก:: 55 มิล
หนา:: 25 มิล
น้ำหนัก:: 0.2118 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อยี่ห้ออื่นๆ :: GE 35 ES-2RS

INA GE35-DO-2RS มีขนาดวงใน 35 มิล วงนอก 55 มิล หนา 25 มิล เป็นตลับลูกปืนตาเหลือก หรือตลับลูกปืนกาบเพลาผิวโค้ง แบบปรับแนวได้เอง มีซีลกันฝุ่น เหมาะสำหรับงานที่มี misalignment รองรับแรงโหลดในแนวรัศมีและแนวแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลับลูกปืนประเภทนี้จะไม่มีเม็ดลูกปืน