• All Category

INA NUKR35-A | Stud Type Track Roller Bearing

INA NUKR35-A | Stud Type Track Roller Bearing

NUKR35-A

INA NUKR35-A | Stud Type Track Roller Bearing

ขนาดสินค้า
Thread:: M16X1.5
วงนอก:: 35 มิล
หนาวงนอก:: 18 มิล
ความยาวรวม:: 52 มิล
น้ำหนัก:: 0.159 กิโลกรัม

INA NUKR35-A มีขนาด วงนอก 35 มิล เป็นตลับลูกปืนแทรคโรลเลอร์ (Track Roller) แบบมีแกน เม็ดลูกปืนทรงกระบอกสองแถวแบบเรียงติดกัน ซึ่งออกแบบมาให้สามารถวิ่งบนรางหรือระบบคอนเวเยอร์ต่างๆ ได้ทุกประเภท โดยมีขนาดของวงนอกที่หนาเพื่อรองรับแรงโหลดในแนวรัศมีได้สูงมาก และยังสามารถรองรับแรงในแนวแกนได้อีกด้วย