• All Category

INA NUKR52-A | Stud Type Track Roller Bearing

INA NUKR52-A | Stud Type Track Roller Bearing

NUKR52-A

INA NUKR52-A | Stud Type Track Roller Bearing

ขนาดสินค้า
Thread:: M20X1.5
วงนอก:: 52 มิล
หนาวงนอก:: 24 มิล
ความยาวรวม:: 66 มิล
น้ำหนัก:: 0.449 กิโลกรัม

INA NUKR52-A มีขนาด วงนอก 52 มิล เป็นตลับลูกปืนแทรคโรลเลอร์ (Track Roller) แบบมีแกน เม็ดลูกปืนทรงกระบอกสองแถวแบบเรียงติดกัน ซึ่งออกแบบมาให้สามารถวิ่งบนรางหรือระบบคอนเวเยอร์ต่างๆ ได้ทุกประเภท โดยมีขนาดของวงนอกที่หนาเพื่อรองรับแรงโหลดในแนวรัศมีได้สูงมาก และยังสามารถรองรับแรงในแนวแกนได้อีกด้วย