• All Category

INA NUKR72-A | Stud Type Track Roller Bearing

INA NUKR72-A | Stud Type Track Roller Bearing

NUKR72-A

INA NUKR72-A | Stud Type Track Roller Bearing

ขนาดสินค้า
Thread:: M24X1.5
วงนอก:: 72 มิล
หนาวงนอก:: 28 มิล
ความยาวรวม:: 80 มิล
น้ำหนัก:: 0.986 กิโลกรัม

INA NUKR72-A มีขนาด วงนอก 72 มิล เป็นตลับลูกปืนแทรคโรลเลอร์ (Track Roller) แบบมีแกน เม็ดลูกปืนทรงกระบอกสองแถวแบบเรียงติดกัน ซึ่งออกแบบมาให้สามารถวิ่งบนรางหรือระบบคอนเวเยอร์ต่างๆ ได้ทุกประเภท โดยมีขนาดของวงนอกที่หนาเพื่อรองรับแรงโหลดในแนวรัศมีได้สูงมาก และยังสามารถรองรับแรงในแนวแกนได้อีกด้วย