• All Category

NSK 21311 EAE4C3 ตลับลูกปืน ขนาด 55x120x29 Spherical Roller Bearing

NSK 21311 EAE4C3 ตลับลูกปืน ขนาด 55x120x29 Spherical Roller Bearing

21311EAE4C3

NSK 21311 EAE4C3 ตลับลูกปืน ขนาด 55x120x29 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 55 มิล
วงนอก:: 120 มิล
หนา:: 29 มิล
น้ำหนัก:: 1.58 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 21311E/C3, 21311-E1-XL-C3, 21311EAD1C3

NSK 21311 EAE4C3 มีขนาดวงใน 55 มิล วงนอก 120 มิล หนา 29 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน