• All Category

NSK 22210 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 50x90x23

NSK 22210 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 50x90x23

22210EAE4C3

NSK 22210 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 50x90x23

ขนาดสินค้า
วงใน:: 50 มิล
วงนอก:: 90 มิล
หนา:: 23 มิล
น้ำหนัก:: 0.61 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22210E/C3, 22210-E1-XL-C3, 22210EAD1C3

NSK 22210 EAE4C3 มีขนาดวงใน 50 มิล วงนอก 90 มิล หนา 23 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน