• All Category

NSK 22211 EAKE4C3 Spherical Roller Bearing Size 55x100x25

NSK 22211 EAKE4C3 Spherical Roller Bearing Size 55x100x25

22211EAKE4C3

NSK 22211 EAKE4C3 Spherical Roller Bearing Size 55x100x25

ขนาดสินค้า
วงใน:: 55 มิล
วงนอก:: 100 มิล
หนา:: 25 มิล
น้ำหนัก:: 0.81 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22211EK/C3, 22211-E1-XL-K-C3, 22211EAKD1C3

NSK 22211 EAKE4C3 มีขนาดวงใน 55 มิล วงนอก 100 มิล หนา 25 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูเฉียง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน