• All Category

NSK 22213 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 65x120x31

NSK 22213 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 65x120x31

22213EAE4C3

NSK 22213 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 65x120x31

ขนาดสินค้า
วงใน:: 65 มิล
วงนอก:: 120 มิล
หนา:: 31 มิล
น้ำหนัก:: 1.51 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22213E/C3, 22213-E1-XL-C3, 22213EAD1C3

NSK 22213 EAE4C3 มีขนาดวงใน 65 มิล วงนอก 120 มิล หนา 31 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน