• All Category

NSK 22312 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 60x130x46

NSK 22312 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 60x130x46

22312EAE4C3

NSK 22312 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 60x130x46

ขนาดสินค้า
วงใน:: 60 มิล
วงนอก:: 130 มิล
หนา:: 46 มิล
น้ำหนัก:: 2.89 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22312E/C3, 22312-E1-XL-C3, 22312EAD1C3

NSK 22312 EAE4C3 มีขนาดวงใน 60 มิล วงนอก 130 มิล หนา 46 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน