• All Category

NSK 24122 CAME4C3 ตลับลูกปืน 110x180x69 Spherical Roller Bearing

NSK 24122 CAME4C3 ตลับลูกปืน 110x180x69 Spherical Roller Bearing

24122CAME4C3

NSK 24122 CAME4C3 ตลับลูกปืน 110x180x69 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 110 มิล
วงนอก:: 180 มิล
หนา:: 69 มิล
น้ำหนัก:: 6.8 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง

NSK 24122 CAME4C3 มีขนาดวงใน 110 มิล วงนอก 180 มิล หนา 69 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน