• All Category

NSK 7008 AW ตลับลูกปืนขนาด 40x68x15 Angular Contact Ball Bearing

NSK 7008 AW ตลับลูกปืนขนาด 40x68x15 Angular Contact Ball Bearing

7008AW

NSK 7008 AW ตลับลูกปืนขนาด 40x68x15 Angular Contact Ball Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 40 มิล
วงนอก:: 68 มิล
หนา:: 15 มิล
น้ำหนัก:: 0.190 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่ออื่นๆ ที่เหมือนกัน ::

NSK 7008AW มีขนาดวงใน 40 มิล วงนอก 68 มิล หนา 15 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมุมสัมผัส 30 องศา แถวเดียว ไม่มีฝาปิด รังเหล็ก รองรับแรงโหลดได้ทั้งในแนวรัศมีและแนวแกนพร้อมๆ กันได้ดี