• All Category

FAG 22215-E1-XL-K-C3 ตลับลูกปืน Spherical Roller Bearing Size 75x130x31

FAG 22215-E1-XL-K-C3 ตลับลูกปืน Spherical Roller Bearing Size 75x130x31

22215-E1-XL-K-C3

FAG 22215-E1-XL-K-C3 ตลับลูกปืน Spherical Roller Bearing Size 75x130x31

ขนาดสินค้า
วงใน:: 75 มิล
วงนอก:: 130 มิล
หนา:: 31 มิล
น้ำหนัก:: 1.668 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22215EK/C3, 22215EAKE4C3, 22215EAKD1C3

FAG 22215-E1-XL-K-C3 มีขนาดวงใน 75 มิล วงนอก 130 มิล หนา 31 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูเฉียง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน