• All Category

FAG NU1036-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 180x280x46 Cylindrical Roller Bearing

FAG NU1036-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 180x280x46 Cylindrical Roller Bearing

FAG NU1036-XL-M1-C3

FAG NU1036-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 180x280x46 Cylindrical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 180 มิล
วงนอก:: 280 มิล
หนารวม:: 46 มิล
น้ำหนัก:: 10.4 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : NU1036ML/C3, NU1036G1C3

FAG NU1036-XL-M1-C3 มีขนาดวงใน 180 มิล วงนอก 280 มิล หนา 46 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดียว มีลักษณะแกนในที่สามารถถอดหลุดออกได้ทั้ง 2 ด้าน ทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง รองรับแรงโหลดได้สูงมาก