• All Category

INA NUKR40-A | Stud Type Track Roller Bearing

INA NUKR40-A | Stud Type Track Roller Bearing

NUKR40-A

INA NUKR40-A | Stud Type Track Roller Bearing

ขนาดสินค้า
Thread:: M18X1.5
วงนอก:: 47 มิล
หนาวงนอก:: 20 มิล
ความยาวรวม:: 58 มิล
น้ำหนัก:: 0.239 กิโลกรัม

INA NUKR40-A มีขนาด วงนอก 40 มิล เป็นตลับลูกปืนแทรคโรลเลอร์ (Track Roller) แบบมีแกน เม็ดลูกปืนทรงกระบอกสองแถวแบบเรียงติดกัน ซึ่งออกแบบมาให้สามารถวิ่งบนรางหรือระบบคอนเวเยอร์ต่างๆ ได้ทุกประเภท โดยมีขนาดของวงนอกที่หนาเพื่อรองรับแรงโหลดในแนวรัศมีได้สูงมาก และยังสามารถรองรับแรงในแนวแกนได้อีกด้วย