• All Category

NSK 21316 EAE4 ตลับลูกปืน ขนาด 80x170x39 Spherical Roller Bearing

NSK 21316 EAE4 ตลับลูกปืน ขนาด 80x170x39 Spherical Roller Bearing

21316EAE4

NSK 21316 EAE4 ตลับลูกปืน ขนาด 80x170x39 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 80 มิล
วงนอก:: 170 มิล
หนา:: 39 มิล
น้ำหนัก:: 4.32 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 21316E, 21316-E1-XL, 21316EAD1

NSK 21316 EAE4 มีขนาดวงใน 80 มิล วงนอก 170 มิล หนา 39 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน