• All Category

NSK 22208 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 40x80x23

NSK 22208 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 40x80x23

22208EAE4C3

NSK 22208 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 40x80x23

ขนาดสินค้า
วงใน:: 40 มิล
วงนอก:: 80 มิล
หนา:: 23 มิล
น้ำหนัก:: 0.5 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22208E/C3, 22208-E1-XL-C3, 22208EAD1C3

NSK 22208 EAE4C3 มีขนาดวงใน 40 มิล วงนอก 80 มิล หนา 23 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน