• All Category

NSK 22209 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 45x85x23

NSK 22209 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 45x85x23

22209EAE4C3

NSK 22209 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 45x85x23

ขนาดสินค้า
วงใน:: 45 มิล
วงนอก:: 85 มิล
หนา:: 23 มิล
น้ำหนัก:: 0.55 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22209E/C3, 22209-E1-XL-C3, 22209EAD1C3

NSK 22209 EAE4C3 มีขนาดวงใน 45 มิล วงนอก 85 มิล หนา 23 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน