• All Category

NSK 22212 EAKE4C3 Spherical Roller Bearing Size 60x110x28

NSK 22212 EAKE4C3 Spherical Roller Bearing Size 60x110x28

22212EAKE4C3

NSK 22212 EAKE4C3 Spherical Roller Bearing Size 60x110x28

ขนาดสินค้า
วงใน:: 60 มิล
วงนอก:: 110 มิล
หนา:: 28 มิล
น้ำหนัก:: 1.1 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22212EK/C3, 22212-E1-XL-K-C3, 22212EAKD1C3

NSK 22212 EAKE4C3 มีขนาดวงใน 60 มิล วงนอก 110 มิล หนา 28 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูเฉียง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน