• All Category

NSK 22310 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 50x110x40

NSK 22310 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 50x110x40

22310EAE4C3

NSK 22310 EAE4C3 Spherical Roller Bearing Size 50x110x40

ขนาดสินค้า
วงใน:: 50 มิล
วงนอก:: 110 มิล
หนา:: 40 มิล
น้ำหนัก:: 1.78 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22310E/C3, 22310-E1-XL-C3, 22310EAD1C3

NSK 22310 EAE4C3 มีขนาดวงใน 50 มิล วงนอก 1100 มิล หนา 40 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน