• All Category

FAG 23120-E1A-XL-M-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 100x165x52 Spherical Roller Bearing

FAG 23120-E1A-XL-M-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 100x165x52 Spherical Roller Bearing

FAG 23120-E1A-XL-M-C3

FAG 23120-E1A-XL-M-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 100x165x52 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 100 มิล
วงนอก:: 165 มิล
หนา:: 52 มิล
น้ำหนัก:: 4.394 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 23120EMW33C3

FAG 23120-E1A-XL-M-C3 มีขนาดวงใน 100 มิล วงนอก 165 มิล หนา 52 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน มักใช้ในลิฟท์, อุตสาหกรรมทอผ้า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เครน เป็นต้น